منابع بیت کوین

وبسایت ها و منابع مفیدی درباره بیت‌کوین پیداکنید

Iconمکان‌های مفید

Bitcoin Foundation

ویکی بیت کوین

WeUseCoins.com

BitcoinMining.com

Iconفهرست ها

کیف‌پول ها - bitcoin.org

سوداگران - coinmap.org

سوداگران - airbitz.co

سوداگران - usebitcoins.info

صرافی‌ها - howtobuybitcoins.info

ابزارهای سوداگری - en.bitcoin.it

Non-profits - givebtc.org

Iconاخبار

تلگراف سکه ای

CoinDesk

Bitcoin Magazine

BitcoinTalk press links

Iconنمودارها و آمارها

Blockchain.info

Biteasy.com

Trade Block

Bitcoincharts.com

Iconفیلمهای مستند

BitcoinFilm.org

Iconمنابعی برای یادگیری

Let's Talk Bitcoin

Bitcoin Knowledge Podcast

Khan Academy

The Bitcoin Handbook for Non-Profits