Προστασία Ιδιωτικότητας

Δεδομένα που συλλέγονται

Το Bitcoin.org συλλέγει αρχεία καταγραφής διακομιστή που είναι ανώνυμα. Αυτά τα αρχεία καταγραφής περιλαμβάνουν διευθύνσεις ΙΡ με αντικατεστημένο το τελευταίο μπάιτ, τον χρόνο επίσκεψης, την αιτούμενη σελίδα, τον παράγοντα χρήστη και τον διαμεσολαβητή url. Το Bitcoin.org δεν συλλέγει δεδομένα με χρήση cookies.

Χρήση δεδομένων

Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για την παροχή διαφανών δημόσιων στατιστικών.